Tabt arbejdsfortjeneste

Øvelse – 1. dag

Hvis en borger søger om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste skal sagsbehandleren indhente dokumentation for at barnet har behov for pasning af forældre og den pågældende forældre skal oplyse løn og pension til beregning af godtgørelse før godtgørelse kan udbetales. Borgeren skal have svar senest 30 dage efter ansøgningen er modtaget.

Øvelse – 2. dag

Før den endelige karakter registreres i systemer skal både censor og eksaminator have indberettet deres karakter til eksamenskontoret. Hvis der er uoverensstemmelse imellem de indberettede karakterer skal studieleder underrettes.

Studielederen kan i særlige tilfælde bestemme, at den endelige karakter kan registreres, selvom censor ikke har indberettet. I givet fald skal studienævnet underrettes.

SidebarBitnami